Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2021

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 896 kB)

© Mesto Rožňava, 2022, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 14.02.2022 10:49 hod.