Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2020

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 682 kB)

© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 24.03.2021 10:22 hod.