Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2019

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 381 kB)

© Mesto Rožňava, 2020, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 31.01.2020 13:16 hod.