Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 369 kB)

© Mesto Rožňava, 2019, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 4.03.2019 20:50 hod.