Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2017

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 335 kB)

© Mesto Rožňava, 2018, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 2.10.2017 14:22 hod.