Mestská polícia Rožňava


 

Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016

 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 306 kB)

© Mesto Rožňava, 2017, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 7.04.2017 12:28 hod.