Mestská polícia Rožňava


Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2015
 

icon pdf S P R Á V A
(PDF, 297 kB)

© Mesto Rožňava, 2016, Ing. Róbert Hanuštiak  - Mestská polícia Rožňava

Publikované: 29.02.2016 10:45 hod.