Vážení občania,
 
mesto Rožňava sa na Vás obracia s možnosťou zlepšiť, resp. pozmeniť športovú situáciu v meste, vyplnením dotazníka – Šport v meste, ktorý vypracovali členovia Komisie športu pri MZ v Rožňave. Vaše podnety a návrhy budú slúžiť k usmerneniu a skvalitneniu situácie športu. Snahou mesta je vytvoriť zlepšené podmienky športovania širokej verejnosti. Podklady budú zapracované aj do pripravovanej Koncepcie športu v meste Rožňava.
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 9. 7. 2019 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 9.07.2019 06:02 hod.