Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Šport a kultúra

Šport

Na území mesta pôsobí spolu 21 športových klubov rozličného zamerania. Väčšie kluby zahŕňajú prípravku, mladších a starších žiakov, dorastencov a seniorov pod vedením kvalifikovaných trénerov. Nosné športy mesta sú: futbal - MFK Rožňava, hokej – Hokejový klub mesta – 98 mládeže Rožňava, basketbal – ŽBK Rožňava (ženy) a BK Športom proti drogám Rožňava (muži), stolný tenis – TJ Geológ Rožňava a TAEKWONDO HAKIMI Rožňava.

Okrem hore uvedených aktívne pôsobia v meste evidované kluby:

Odbor klubu slovenských turistov Volovec Rožňava, TK Sambed Rožňava – OZ, Slovenský rybársky zväz MO Rožňava, Jaskyniarska skupina SPELEO Rožňava, KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava, Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava, Dovaj - podpora športových talentov, Boris Milko Boxing club Rožňava, TJ ELÁN zastrešuje kluby:  turistický, judo, lyžiarsky, Klub športovej kynológie Rožňava, Klub horských športov KRAS, Olympijský klub Gemer, Basket Rožňava (Loptoši). Konkrétne informácie o jednotlivých kluboch nájdete v sekcii Návštevník/Športové kluby a kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie alebo klik TU.

Financovanie získavajú jednotlivé kluby z vlastných zdrojov získavaných z členských príspevkov, ďalej z národných zväzov, zo sponzorských príspevkov, od rodičov a na financovaní väčšiny klubov sa podľa finančných možností podieľa aj Mesto formou dotácie z rozpočtu mesta Rožňava. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (PDF, 90 kB) subjekty môžu požiadať o dotáciu na projekt na príslušný kalendárny rok - Ako vybaviť, dotácie z rozpočtu mesta.

Rožňava má vybudovanú športovú infraštruktúru a veľké možnosti pre športovanie obyvateľov všetkých vekových skupín. Možnosti pre športovanie verejnosti sú vytvorené najmä v zariadeniach (po ich sprístupnení):

Športové zariadenia v meste:

 • Multifunkčná telocvičňa
 • Letné kúpalisko
 • Tenisové kurty
 • Futbalový štadión / Rožňava
 • Futbalové ihrisko / mestská časť Nadabula
 • Zimný štadión / možnosť využitia aj v letnom období
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom / sídlisko Juh
 • Fitnes park pri detskom ihrisku / sídlisko Juh
 • Paintballové ihrisko
 • Futbalové ihrisko s atletickou dráhou pri ZŠ akad. Hronca akad. Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri ZŠ akad. Hronca Zakarpatská 12 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri ZŠ akad. Hronca Zakarpatská 12  v Rožňave
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ Ulica Zlatá 2 v Rožňave
 • Telocvičňa pri ZŠ Ulica Zlatá 2 v Rožňave
 • Polyfunkčné ihrisko s umelým povrchom pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave
 • Futbalové ihrisko s atletickou dráhou pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Spojenej škole J. A. Komenského 5 v Rožňave
 • Športové ihrisko pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave
 • Veľká telocvičňa  pri Strednej zdravotníckej škole, Námestie 1. mája 1 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Strednej odbornej škole technickej, Hviezdoslavova 5 v Rožňave
 • Veľká telocvičňa pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Malá telocvičňa pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Športové ihrisko pri Obchodnej akadémii Akademika Hronca 97/8 v Rožňave
 • Telocvičňa pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211
 • Malá telocvičňa pri Spojenej škole internátnej, Ulica Zeleného stromu 8 v Rožňave

 

V meste okrem škôl a školských zariadení organizujú v priebehu roka športové kluby,  občianske združenia  a špecializované domovy rôzne zdravotne pohybové aktivity ako napr. turistika, horolezectvo, atletika, futbal, hokej, basketbal...až po bocciu pre handicapovaných ľudí. Do týchto aktivít sa zapájajú ľudia  rôznych vekových kategórií. Rožňavčania sa snažia aj športom poskytnúť zdravotne postihnutým čiastočne presadzovanie ich potrieb, obhajovanie ich záujmov, ktoré vedú k ich integrácii a sebarealizácii.

V prípade organizovania športového podujatia, v zmysle zákona organizátor je povinný oznámiť podujatia - Oznámenie o konaní verejného športového podujatia (PDF. 177 kB).

 

Kultúra
Služby v oblasti kultúry občanom mesta poskytujú verejné kultúrne inštitúcie zastúpené Gemerskou knižnicou, Baníckym múzeom a Gemerským osvetovým strediskom v Rožňave. V meste pôsobí kvalitné profesionálne divadlo, 16 umeleckých súborov – folklórne, tanečné a hudobné, na vysokej úrovni je škola spoločenského tanca. Zmysluplnému tráveniu voľného času a organizácii podujatí  pre deti a mládež sa venujú 2 mládežnícke organizácie. Pod záštitou väčšiny miestnych kultúrnych organizácií sa uskutočňujú pravidelné i nepravidelné kultúrno-spoločenské, zábavné podujatia pre mládež a dospelých
 
Profesionálna kultúra: Mestské divadlo Actores Rožňava – neštátny subjekt
 
Amatérske umelecké súbory:
 
Názov súboru
Predmet činnosti
Evanjelický cirkevný detský
spevácky zbor Permoníci
Spevácky zbor
Evanjelický cirkevný spevokol
Spevokol
Retro Band Music Rožňava
Hudobná skupina
Mužské spevácke kvarteto 4G
Spevokol
ZUŠ Band
Hudobná skupina ZUŠ Rožňava
Skupina Renaissense
Hudobná skupina
Skupina The Roads
Hudobná skupina
Skupina Sexit
Hudobná skupina
Skupina AllDevils
Hudobná skupina
Folklórny súbor Dubina
Folklórny súbor
Detský folklórny súbor Haviarik
Detský súbor ľudových tancov
Folklórny súbor Haviar
Folklórny tanečný súbor dospelých
Ľudová hudba Ondreja Hlaváča ml.
Ľudová hudba
Skupina Farby Laky
Hudobná skupina
Ľudová hudba Maroša Rusňáka
Ľudová hudba
Robo Šimko & MassRiot
Hudobná skupina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizácie tretieho sektora poskytujúce služby v oblasti kultúry a kultúrneho vyžitia:
 
Mládežnícke organizácie
Pôsobia tu:  DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Laura – mládežnícke združenie.
 
Národnostné zväzy
Zohrávajú svoju úlohu pri zachovávaní kultúrnej identity občanov založenej na princípe národných hodnôt a tradícií, v šírení písanej, hranej a spievanej kultúrnej produkcie. Pre potreby maďarskej národnostnej menšiny slúži CSEMADOK, pre slovenskú časť populácie tu pôsobí Dom Matice slovenskej v Rožňave.
 
 
Občianske združenia so zameraním na oblasť kultúry na území mesta sú:
 • Actores,
 • Sambed,
 • Haviar,
 • Rožňavskí permoníci,
 • Retro Music Band Rožňava
 • OZ Rozkvet pre ľudí
 
Verejné kultúrne inštitúcie:    
 • Banícke múzeum
 • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského
 • Gemerské osvetové stredisko
 
V Rožňave sa každoročne organizuje množstvo kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
 
Najvýznamnejšie z nich sú:
 • Vianočný koncert
 • Novoročný výstup na Volovec
 • Veľkonočný trh
 • Stavanie Mája
 • Vatra slobody
 • Rallye Rožňava
 • Deň zdravia
 • Dni mesta Rožňava
 • Rožňavský jarmok
 • Rožňavský trh pre seniorov
 • Aktív bezpríspevkových darcov krvi
 • Vianočný trh
 
V prípade organizovania kultúrneho podujatia, v zmysle zákona organizátor je povinný oznámiť podujatia - Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia (PDF. 139 kB).