Obec Kobeliarovo, Matica slovenská, Mesto Rožňava, ECAV, Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave
Vás pozývajú na
Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 160. výročie úmrtia Pavla Jozefa Šafárika
  
25. júna 2021  
10:00  – Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave – prednáška – JUDr. Marián Gešper,  predseda Matice slovenskej
11:30 – pietny akt kladenia vencov pri buste P. J. Šafárika v Rožňave (pred budovou OKC)  
 
26. júna 2021
08:00 – Po Stopách Šafárika – turistický pochod od pamätného domu P. J. Šafárika v Kobeliarove
        Prehliadka expozície
 
27. júna 2021  
10:00 – Slávnostné Služby Božie v Ev. a. v. kostole  v Kobeliarove
11:15 – Pamätný dom P. J. Šafárika v Kobeliarove – pietny akt kladenia vencov
        Prehliadka expozície
 
Z podujatia budú zhotovené obrazové záznamy v súlade s § 13 zákon 18/2018 Z. z.
Účasťou na tomto podujatí potvrdzujete súhlas so zverejnením osobných údajov.
 
Organizátori sa budú riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizovania hromadných podujatí. Účastníci podujatia sú povinní tieto nariadenia dodržiavať. V prípade nepriaznivej situácie sa podujatie môže zrušiť aj deň pred uskutočnením.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 8. 6.  2021 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 8.06.2021 15:04 hod.