Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Spojené voľby 2022

 13.06.2022
Informácie o spojených voľbách 2022 ...
Spojené voľby 2022
Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie podľa zákona č. 185/2022 Z.z.
icon Oznámenie o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie
(PDF, 378 kB)

 

  Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022  
icon Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(PDF, 137 kB)
icon Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről
(PDF, 136 kB)
icon Informácie k podávaniu kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí
(PDF, 214 kB)
icon Informácia o počte obyvateľov
(PDF, 352 kB)
icon Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov
(PDF, 215 kB)
icon Menovací dekrét za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie v Rožňave
(PDF, 338 kB)
icon E-mailové adresy pre delegovanie členov volebných komisií
(PDF, 164 kB)
icon Podávanie kandidátnych listín
(PDF, 334 kB)
icon Volebné okrsky a volebné miestnosti určené pre spojené voľby 2022
(PDF, 322 kB)
icon Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie starostu
(PDF, 200 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby do Mestského zastupitelstva
v Rožnave
(PDF, 112 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre volby primátora mesta Rožnava
(PDF, 99 kB)
     
     
  Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022  
icon Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(PDF, 137 kB)
icon Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről
(PDF, 136 kB)
icon Určenie volebných obvodov pre vol'by do organov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, sidla Volebnej komisie Košického samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisii
(PDF, 685 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja
(PDF, 111 kB)
icon ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
(PDF, 119 kB)

 


© Mesto Rožňava, 21. 7. 2022, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave