„Začiatky nie sú nikdy ľahké, to každý vie. Rovnako aj náš príbeh začína s rôznymi úskaliami, ktoré sa nám podarilo prekonať, a zato môžeme ďakovať práve Bohu. Naša stredná odborná škola začala v odbore hostinský písať svoju gastronomickú históriu od roku 2018. Vtedy sme sa prvýkrát zviditeľnili na rožňavskom gastronomickom festivale, ktorý organizovalo združenie Csemadok,“ začala riaditeľka Spojenej školy J. A. Komenského s vyučovacím jazykom maďarských Zuzana Hamelliová.

Škola v tých časoch ešte nebola dostatočne vybavená a bola odkázaná na pomoc druhých. Nie vždy sa im podarilo zariadiť stánok podľa svojich predstáv, avšak nikdy to nevzdali a bojovali ďalej. „Najväčším úspechom pre nás bolo, keď si ľudia obľúbili našu „kuchyňu“, jedlá a špeciality, ktoré so srdcom pripravovali naši študenti a učitelia,“ pokračovala Hamelliová.

Študenti zo sociálne znevýhodneného prostredia sa stali hlavným motívom, aby sa škola zviditeľnila a ukázala, že aj tieto deti potrebujú šancu a majú schopnosť sa právoplatne zaradiť do spoločnosti. Preto využili možnosti, ktoré región a mesto ponúkali, a zúčastňovali sa na rôznych gastronomických podujatiach. Študenti v odbore hostinský tak mohli naplno využiť svoje nadobudnuté poznatky zo školských lavíc a aplikovať ich. Podarilo sa im tak spojiť teóriu s reálnou praxou.

„Rovnako nezaháľali ani naši učitelia, ktorí trpezlivo pripravovali na akcie študentov, častokrát, aj na úkor svojho voľného času. Spoločne so študentmi pripravovali jedlá, ktoré potom hrdo po boku svojich žiakov prezentovali hosťom. Pozitívne odozvy boli pre nás, ako sa hovorí „hnacím motorom vpred“. A preto sme sa nebáli snívať,“ uviedla Hamelliová.

Vďaka veľkej podpore maďarskej vlády, maďarského ministra zahraničných vecí a konzulátu Maďarska v Košiciach sa ich sny mohli stať skutočnosťou. Minulý piatok 4. septembra podpísali v priestoroch rožňavskej radnice maďarská konzulka Hetey Ágota a riaditeľka školy Zuzana Hamelliová zmluvu o grante, ktorý pomôže škole pri zaobstaraní cvičnej mobilnej kuchyne. „Tešíme sa na skoré stretnutie s vami na ďalšom gastronomickom podujatí, kde vás s radosťou obslúžime v našej novučičkej mobilnej kuchyni,“ uzavrela Hamelliová.

 
 
 

© Mesto Rožňava, 10.  9. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 10.09.2020 09:46 hod.