SPRÁVA ČINNOSTI KLUBU
 
Obchodné meno resp. názov:  Spartan Training Group Rožňava
Sídlo: Šafarikova 3436/129, Rožňava, SR
Štatutárny zástupca: Ing. Marcel UHARČEK
Telefón: e-mail: stg.roznava@gmail.com, 0940368270
IČO/DIČ: 521 51 27
 

SPRÁVA ČINNOSTI KLUBU SPARTAN TRAINING GROUP ROŽŇAVA

V roku 2020 sme organizovali skupinové tréningové procesy ,ktoré sa konali 3-4 krát týždenne. V nepriaznivých poveternostných podmienkach boli tréningy vykonávané v telocvični, ináč sa snažíme tréningový proces vykonávať vo voľnej prírode alebo otvorených ihriskách a atletických dráh. Tréningové procesy viedli kvalifikovaný tréneri. Do tréningovej činnosti boli zahrnuté aj regeneračné procesy ako strečing, ľadovanie a fyzioterapia. Ľadovanie sme využívali opäť voľnú prírodu a hlavne v zimne sme plávali regenerovali v ľadovej vode v jazerách alebo tečúcich vodách v okolí mesta Rožňava.

Rok 2020 nás zasiahol korona vírus COVID 19, čo ovplyvnilo aj našu činnosť. Museli sme trénovať samostatne alebo v menších skupinkách, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo materiálne zabezpečenie. Napriek rôznym obmedzeniam sme sa v roku 2020 zúčastnili mnohých súťaží, kde si jednotlivý členovia klubu  preverili svoju výkonnosť, spoznali nových ľudí z rovnakej komunity a zdravého životného štýlu.

Zúčastnili sme sa 7 prekážkových pretekov Spartan Race v Európe  - Karpun (Rakúsko), Banská Bystrica (SVK), ORFU (HU), Kromeřiž (CZE),  Pezinok (SVK), Bialka Tatranská (PL) a Malino Brdo (SVK).

a 5 bežeckých pretekov  na Slovensku – Velvet run (Košice), Heľpiansky cross (Heľpa) Vertikál Králová Hoľa ( Šumiac), Vertikál Andrejcová (Pohorelá), Útek do divočiny (Brezno) a rôzne virtuálne behy.

Za pretekmi sme najazdili takmer 5000 km a nabehali sme nespočetne množstvo kilometrov a výškových metrov. Medzi našich najlepších  zverencov patria v kategórii dospelí: Marcel UHARČEK, Pavel LANCKO, Slavomíra PROKŠEJOVÁ, Iveta Ujházyová ŠIRGÉLYOVÁ. V kategórii mládež:  Marek BENEDIKTY, Patrik PROKŠEJ a Veronika UHARČEKOVÁ.

Prinútili sme  mnohých ľudí vystúpiť z komfortnej zóny a spraviť niečo pre seba a pre svoje zdravie.

Podporujú nás:  Mesto Rožňava, miestne firmy:  Pizza Micio, Bagetéria Rožňava, Catering Micio Baffy, Essity, regionálna firma Deaf Kebab Tornala a medzinárodné firmy: CEP, Aper sportswear, Sport Physio- mobilní fyzioterapia , Monk Nutrition, Easy Body.

Veľké POĎAKOVANIE patrí Mestu Rožňava za poskytnutú dotáciu na činnosť klubu na rok 2020 !!! Z dotácie boli hradené náklady na materiálne vybavenie členov klubu na kvalitný tréningový proces a reprezentáciu na medzinárodnej úrovni. ĎAKUJEME !!!

KTO STOJÍ ZA NAŠOU ČINNOSŤOU V ROKU 2020

Ing. Marcel Uharček predseda a štatutár združenia, kondičný tréner II.kvalifikačného stupňa, oficiálny tréner a koordinátor pre Spartan race.

Viera Kederová pracuje na propagácií a grafike, pomáha organizovať logistickú podporu počas aktivít klubu, pracuje s mládežou a dobrovoľníkmi, zaujíma sa najmä strečing, tejping a fyzioterapiu.

Mgr. Slavomíra Prokšejova, MBA, zabezpečuje administratívu, fundraising a pracuje s mládežou a dobrovoľníkmi.

Stanislav Prokšej pomáha organizovať logistickú podporu počas aktivít klubu, pracuje s mládežou a dobrovoľníkmi.

 

pdf icon Najlepšie dosiahnuté výsledky v roku 2020
(PDF, 1 MB)

 

 


© Mesto Rožňava, 22. 12. 2020 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 22.12.2020 11:49 hod.