Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Sociálne služby - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
(PDF, 1,3  MB)
(DOCX, 48 kB)
(ODT, 24 kB)
 
2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovia sociálnej služby
 
(PDF, 527 kB)
(DOCX, 37 kB)
(ODT, 21 kB)
 
3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
 
(PDF, 571 kB)
(DOCX, 23 kB)
(ODT, 17 kB)
 
4. ŽIADOSŤ o požičanie pomôcky
 
(PDF,408 kB)
(DOCX, 16 kB)
(ODT, 17 kB)
 
5. ŽIADOSŤ na odľahčovaciu službu
 
(PDF, 836 kB)
(DOCX, 33 kB)
(ODT,22 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave