Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Sociálne služby - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 
(PDF, 299 kB)
(DOCX, 29 kB)
(ODT, 27kB)
 
2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovia sociálnej služby
 
(PDF, 174 kB)
(DOCX, 33 kB)
(ODT, 22 kB)
 
3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
 
(PDF, 138 kB)
(DOCX, 17 kB)
(ODT, 11 kB)
 
4. ŽIADOSŤ o požičanie pomôcky
 
(PDF,193 kB)
(DOCX, 19 kB)
(ODT, 17 kB)
 
5. ŽIADOSŤ na odľahčovaciu službu
 
(PDF, 244 kB)
(DOCX, 25 kB)
(ODT,23 kB)
 
6. ŽIADOSŤ o poskytnutie jednorazovej dávky
 
(PDF, 273 kB)
(DOCX, 29  kB)
(ODT, 29 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2018, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave