Aj tento rok mesto Rožňava v spolupráci s Mestskými lesmi podporilo viacero sociálne slabších rodín, a to tým, že im darovalo palivové drevo, zbytky zo skladov.  Výber konkrétnych rodín bol v tomto roku podmieneným nielen tým, že išlo o rodiny, ktoré sa nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi, ale aj tým, že sme sa zamerali na seniorov, resp. osoby poberajúce dôchodkové dávky. Mesto  sa pri výbere sústredilo najmä na dôchodcov, ktorí žijú sami, resp. majú aj zdravotné problémy alebo iný hendikep, ktorý im sťažuje prístup ku zdrojom a sú odkázaní na pomoc iných. Každému seniorovi bolo poskytnuté drevo v objeme 2,5 m3.
 
16. decembra 2019 terénni sociálni pracovníci mesta odovzdali deviatim rodinám z mestskej časti Rožňavská Baňa palivové drevo, ktoré práve v nastávajúcom období Vianoc pomôže  seniorom, aby najkrajšie sviatky roka mohli stráviť v teple domova  s pocitom spokojnosti , pohody a bezpečia.
Vo štvrtok 19. decembra 2019 aj pätnásť seniorov zo severnej časti mesta malo dôvod na radosť, pretože aj im bolo poskytnuté palivové drevo, ktoré si postupne spred budovy Komunitného centra odniesli domov.
 
 
PhDr. Marek Koltáš, sociálny pracovník
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 20. 12.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 20.12.2019 11:15 hod.