Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Sociálna pomoc - formuláre

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
1. Žiadosť o sociálnu pomoc (jednorazovú dávku a pomoc v náhlej núdzi)
 
(PDF, 483 kB)
(DOCX, 27  kB)
(ODT, 19 kB)
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2021, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave