Slovenské národné povstanie

Povstanie vzplanulo – nástup revolúcie

 

Vznik povstania večer 29. augusta 1944 bol odpoveďou vlasteneckých protifašistických síl Slovenska so súhlasom predstaviteľov slovenskej vlády na pokus nacistov vojensky okupovať Slovensko. Tento dátum sa zapísal ako jeden z najvýznamnejších udalostí v dejinách nášho národa, ktorý prepísal históriu. Dňa 28. augusta 2018 sa pri príležitosti 74. výročia tejto významnej udalosti uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätníku partizána Tótha na Hviezdoslavovej ulici v Rožňave pod záštitou mesta Rožňava, Oblastného výboru protifašistických bojovníkov (OV SZPB), Základnej organizácie SZPB partizána Tótha a vojenských útvarov v Rožňave. V príhovore primátor mesta Pavol Burdiga s Ing. Milan Malčekom  vzdali  hlbokú úctu padlým vojakom, ktorí v krutých bojoch za našu slobodu neváhali položiť svoje životy. Na ich počesť vojenské útvary odpálili delobuchy a dymovnice so slovenskou trikolórou počas Slovenskej hymny.

Slovenské národné povstanie dokázalo zmobilizovať desaťtisíce ľudí rôznych národov, ktorí boli presvedčení o správnosti svojho konania a vedení túžbou po slobode a spravodlivosti. V povstaní proti nemeckým okupantom bojovala asi 60 - tisícová armáda a okolo 18 - tisíc partizánov. Povstanie vypuklo v Banskej Bystrici v núdzovom variante na rozkaz Jána Goliana pod heslom: „ Začnite s vysťahovaním“, ktorý vydal 29.8.1944 o 20.00 h.  Začalo sa obdobie krutého teroru a krvavých represálií  proti účastníkom SNP, ich rodinným príslušníkom, ale aj nevinnému civilnému obyvateľstvu. Fašisti vypálili 93 obcí a po vojne sa v 211 masových hroboch našlo 5 304 obetí. Červená armáda išla na pomoc povstalcom cez Dukliansky priesmyk, bolo to však veľmi dramatické, pretože priesmyk zdržal postup armády. Prví vojaci prešli priesmykom 6.10.1944. Začalo sa oslobodzovanie Slovenska. Prvá bola oslobodená obec Kalinovo, potom Bratislava, Kalica... Dňa 3. novembra 1944 boli v Pohronskom Bukovci zajatí povstaleckí generáli Golian a Viest, neskôr boli vypočúvaní v Banskej Bystrici, Bratislave a Berlíne. Boli popravení na neznámom mieste.

Na krutosť a obete vojny sa nesmie zabudnúť, naopak je našou povinnosť mladej generácii stále pripomínať, akým ťažkým spôsobom bola vybudovaná naša sloboda a mier a preto vzdávame hold úcty a nesmiernej vďaky všetkým statočným účastníkom SNP padlým, či ešte žijúcim. Úcta k dejinám je holdom tým, ktorí našu národnú minulosť tvorili a budovali.

 

ČESŤ  ICH  PAMIATKE

 

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 8. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 30.08.2018 14:38 hod.