Skončilo sa prvé podujatie Roka Tichy Kálmána.

Cyklus prednášok o významnej osobnosti Rožňavy, Tichy Kálmánovi si kládlo za cieľ oboznámiť milovníkov umenia a záujemcov o dejiny kultúry v Rožňave so životnými osudmi a tvorbou jednej z najvýznamnejších osobností rožňavského kultúrneho života prvej polovice 20. storočia v našom meste.

Tichy Kálmán žil v povedomí Rožňavčanov ako maliar a grafik. Bol to však človek, ktorý sa venoval množstvu iných oblastí kultúry, dejín a vzdelávania. 6 prednášateľov nám predstavilo oblasti, ktorým sa tento vzdelanec a renesančný človek počas svojho života venoval a zanechal pre budúce generácie neoceniteľný odkaz.

6 prednášok, 6 oblastí činnosti Tichy Kálmána, 6 odborných prednášateľov v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave a obrovský záujem Rožňavčanov. Nielen ako poslucháčov. Na základe výzvy organizátorov počnúc od prvej prednášky sa rozvinula výborná spolupráca ich účastníkov. Mnoho rodín v Rožňave chráni pamiatky na túto osobnosť mesta a mnohí z nich prinášali a vystavili ich priamo v prednáškovej sieni. Niektoré predstavené výtvarné diela boli prekvapením aj pre historikov umenia. Nechýbali ani kuriozity, ako husle ozdobené motívom zhotoveným Tichy Kálmánom, či jeho skicár, ktorý bol základom pre jeho budúce obrazy.

Prednášajúci doplnili takmer všetky prednášky obrazovými prezentáciami z danej témy, a tak pred zrakmi divákov defilovali novinové články, básne a štúdie z dobovej tlače, vzácne fotografie z interiéru prvej expozície mestského múzea, fotografie, štočky a kresby ľudovej architektúry Tichy Kálmána zo zbierok baníckeho múzea, portréty, krajinky, zátišia, rožňavské zákutia, diela, ktoré vznikli v Budapešti, ale aj sakrálna tvorba umelca.

Cyklus prednášok o živote a diele Tichy Kálmána začal 1. marca a končil 7. júna 2018. Zúčastnilo sa ho celkom 344 obdivovateľov tejto osobnosti a jeho umenia.

Podujatie zorganizovali Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy a Banícke múzeum v Rožňave. Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

E.T.

 

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.10.2018 09:14 hod.