Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA a NADABULA

DRUŽBA V - suterén
LEGENDA
DRUŽBA V - 1.-3. podlažie
LEGENDA
DRUŽBA V - 4. podlažie
LEGENDA
DRUŽBA VI - suterén
LEGENDA
DRUŽBA VI - 1.-3.  podlažie
LEGENDA
DRUŽBA VI - 4. podlažie
LEGENDA
DRUŽBA VII - suterén
LEGENDA
DRUŽBA VII - 1.-3. podlažie
LEGENDA
DRUŽBA VII - 4. podlažie
LEGENDA
NADABULA - 1. podlažie
NADABULA - 2. podlažie
NADABULA - 3. podlažie

ZATVORIŤ