Na základe opakovaného  zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V poslednom období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely ( napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze  a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)  ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.  V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. 

Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.   

Z vyššie uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave vykonáva pravidelne preventívne aktivity zamerané na bezpečnosť seniorov v rámci preventívneho projektu Policajného zboru SR  s názvom „Bezpečná jeseň života“. Jedna z nich sa uskutočnila dňa  04. 02. 2020 v Dennom centre Rožňava, na Ul. Štítnickej 5 v Rožňave.  Počas prednášky, ktorej sa zúčastnilo 40 seniorov  boli prítomní  poučení, ako si majú dávať pozor na svoje cennosti,  osobné veci, kabelky, mobilné telefóny, hotovosť. Taktiež boli poučení, ako sa bezpečne správať v cestnej premávke, o povinnosti nosiť reflexné prvky na oblečení za zníženej viditeľnosti.  Prednášku vykonali policajti z Okresného riaditeľstva v Rožňave kpt. Ing. Miroslav Korintuš a kpt. Ing. František Benö.

Seniorom bolo rozdaných 40  ks propagačných letákov a 10 reflexných pásikov.

OR PZ v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 10. 2.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 10.02.2020 13:54 hod.