Mestské zastupiteľstvo dňa 4. 11. 2021 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 22.11.2021 14:28 hod.