Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 3. 2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 14.06.2019 10:08 hod.