Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 3. 2019 schválilo Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rožňava ktoré nájdete v sekcii: MESTO - > VZN -> "Schválené VZN", resp. kliknite: ...TU...

 

 

Publikované: 9.05.2019 09:05 hod.