Rybárstvo má v hornom Gemeri vyše sedemdesiatročnú tradíciu. Medzi najvýznamnejšie pstruhové vody patrí vodná nádrž Palcmanská Maša obhospodarovaná ústredím Slovenského rybárskeho zväzu Žilina (SRZ), ďalej sú to rieka Slaná, Štítnický potok a riečka Čremošná. Najvyhľadávanejšie nepstruhové vody sú rybníky v Hrušove, vo Vlachove a v Kružnej. Rybárske revíry tejto oblasti sú obhospodarované miestnymi organizáciami SRZ v Rožňave a Dobšinej.

Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Rožňava
web: www.srz-rv.kovmasters.sk

Publikované: hod.