Potrebujeme vašu pomoc v podobe zdieľania tohto príspevku, aby sa informácia dostala k širokému okruhu ľudí.

Od 23. 3. začneme s rozsiahlejším testovaním COVID-19, lebo nemôžeme sa uspokojiť so stavom, že v okrese nepribúdajú ochorenia, ale musíme ich aktívne vyhľadávať.
Služba bude zatiaľ platiť pre obyvateľov okresu Rožňava.

Ak máte:
- pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo kontakt s potvrdeným COVID-19 za posledných 14 dní

a zároveň 
- prejavujete príznaky respiračného ochorenia ako sú hlavne zvýšená teplota a kašeľ
- ozvite sa nám na e-mail: rv.koronavirus@uvzsr.sk, kde uveďte:

meno a priezvisko, adresu, na ktorej ste v karanténe,

telefónne číslo, na ktorom ste dostupný,

dátum príchodu na SK/ dátum kontaktu s COVID-19,

dátum prvých príznakov,

váš vek a stručný popis príznakov,

Od pondelka vás budeme postupne kontaktovať.


Kto do testovania nepatrí:
- osoby, ktoré majú príznaky, ale nemajú kontakt s COVID19 alebo cestovateľskú anamnézu.
- osoby, ktoré nekašlú a nemajú teplotu.

 

Chceli by sme vás poprosiť, aby ste sa nahlasovali výlučne na mail, nech nezaťažujete naše infolinky - infolinky nemajú kompetenciu riešiť odbery.
Nie je to platené testovanie širokej verejnosti, prosím vás ak nespĺňate podmienky. netlačte sa do testovania, je kapacitne obmedzené a určené pre najrizikovejšie skupiny.

 

Svojou aroganciou nás len oberiete o drahocenný čas
- uvedomujeme si, že potrebujeme testovať. Sľubujem vám, že testujeme, čo je v našich silách.
- napíšte nám na mail aj za starších ľudí, ktorí nemajú mailovú ale musia spĺňať obe podmienky
- ak nám napíšete e-mail musí obsahovať všetky informácie, inak ho nebudeme vedieť vyhodnotiť
- buďte trpezliví, robíme, čo vieme

 

Ak nemáte klinické príznaky ako kašeľ a mierne zvýšená teplota tak akokoľvek nás budete prosiť, tak test vám nespravíme, lebo vírus sa nemusí nachádzať v dýchacích cestách. Metódu, ktorú používame na testovanie COVID-19 vieme použiť len po nástupe klinických príznakov, inak môže vznikať falošná negativita.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 21.  3. 2020 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 21.03.2020 09:12 hod.