Rožňavské kultúrne leto
2020
                                                                                                                                             
5. 7. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Otvorenie Rožňavského kultúrneho leta a turistickej sezóny
Sviatok svätého Cyrila a Metoda (v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Rožňave)
Hudobný program: Vokálna skupina 4G, Spevácka skupina FS Dubina, Pekná dolinka z Vlachova
Gemer v  Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave a burza kníh
Krst knihy Rožňava a okolie z neba
Vstup na Strážnu vežu zadarmo (14.00 - 18.00) a komentovaná prehliadka bývalého františkánskeho kláštora o 15.00 a 18.00 s OZ Otvor dvor (Betliarska č. 2)
 
12. 7. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Divadlo Theátrum- Pesničkál
 
19. 7. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Koncert kapely Retro Music Band
 
26. 7. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Šport pre všetkých so športovými klubmi: MFK Rožňava, ŽBK Rožňava, BK ŠPD, KGB 2010, TAEKWONDO HAKIMI Rožňava, Judo club Rožňava pri TJ Elán, TJ Geológ, Olympijský klub GEMER
 
2. 8. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Koncerty kapiel IAKO BEI a Imaginary
 
9. 8. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Koncerty kapiel Springs a HoryZone
 
16. 8. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Mestské divadlo ACTORES Rožňava- Tatiana Masníková: PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH
Banícke múzeum v Rožňave- Modrotlač - dávne a predsa moderné
 
23. 8. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
ZO Csemadok Rožňava- Folklórne súbory Bokréta, Csattogó a Cházár András
 
28. 8. 2020 Piatok 19.00 Námestie baníkov
Vatra SNP- Country tanečný súbor Nashville a hudobná skupina Rebel’s Band
 
30. 8. 2020 Nedeľa 16.00 Námestie baníkov
Záver Rožňavského kultúrneho leta
Popoludnie so ZUŠ a Hravé CVČ a Bubble day s Rožňavským mládežníckym parlamentom
 
Viac informácií: www.roznava.sk
Facebook.com/Roznava
Vstup na podujatia je voľný.
Zmena programu vyhradená.
Mediálny partner: RVTV
Organizátor sa bude riadiť aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR ohľadom organizovania hromadných podujatí. Diváci sú povinní tieto nariadenia dodržiavať.
 
Z podujatia budú zhotovované obrazové a zvukové záznamy v súlade s § 13 ods. 1 zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
 
 
Rozsnyói Kulturális Nyár
2020
 
2020. 7. 5.
A Rozsnyói Kulturális Nyár és a turisztikai idény megnyitója
Szent Cirill és Metód ünnepe a rozsnyói Matica slovenská Házával együttműködve
Kulturális-ismeretterjesztő rendezvény a hittérítők Nagymorva Birodalom területére érkezésének évfordulója alkalmából  
Zenei program: 4G vokálegyüttes, a Dubina folklóregyüttes énekkara, Pekná dolinka (Vlachovo)
Gömör a rozsnyói Pavol Dobšinský Gömöri Könyvtárban és könyvbörze
A „Rožňava a okolie z neba” című könyv keresztelése és árusítása kedvezményes, 15 €-s áron
Ingyenes belépés az őrtoronyba (14.00 - 18.00)  és kommentált tárlatvezetés a volt ferences kolostorban 15.00 és 18.00 órától az Otvor dvor PT-vel (Betléri u. 2.)
 
2020.  7. 12.
Theátrum Színház - Pesničkál
 
2020. 7. 19.
A Retro Music Band koncertje
 
2020. 7. 26.
Sport mindenkinek a helyi sportklubok részvételével: MFK Rožňava, ŽBK Rožňava, BK ŠPD, KGB 2010, TAEKWONDO HAKIMI Rožňava, Judo club Rožňava pri TJ Elán, TJ Geológ, Olympijský klub GEMER
 
2020.  8. 2.        
A IAKO BEI és az Imaginary együttesek koncertje
 
2020. 8. 9.         
A Springs és a  HoryZone zenekarok koncertje
 
2020. 8. 16.
Rozsnyói ACTORES Városi Színház - Tatiana Masníková: PREŠIBANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH
Rozsnyói Bányászati Múzeum - Kékfestés – régi és mégis modern
 
2020. 8. 23.       
Csemadok Rozsnyói ASZ - A Bokréta, a Csattogó és a Cházár András folklóregyüttesek
 
2020. 8. 28.
SZNF tábortűz- Country táncegyüttes Nashville és a Rebel’s Band
 
2020. 8. 30.       
A Rozsnyói Kulturális Nyár zárórendezvénye
Délután a művészeti alapiskolával, a szabadidőközponttal és Bubble day a Rozsnyói Ifjúsági Parlamenttel
 
Bővebb információ: www.roznava.sk, FB/ Mesto Rožňava
A rendezvényekre ingyenes a belépés.
Műsorváltozás lehetséges.
Médiapartner: RVTV
A rendezvényről kép- és hangfelvételek készülnek a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény 13 cikk 1 bekezdésével összhangban.
 
A szervező követni fogja a SZK Közegészségügyi Hivatala tömegrendezvényekkel kapcsolatos aktuális intézkedéseit. A nézők kötelesek ezeket a rendeleteket betartani.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 23.  6. 2020 Mgr. Lenka Lešťáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 23.06.2020 10:59 hod.