Rožňava v premenách času
 
Mesto Rožňava Vás srdečne pozýva na Konferenciu Rožňava v premenách času pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave.
Cieľom konferencie je sprístupniť odborné poznatky širokej verejnosti. Je to otvorené podujatie pre všetkých, ktorí majú záujem o rôzne témy z histórie Rožňavy. Ak Vás zaujali z programu len niektoré prednášky, príďte si vypočuť len tie.
Podujatie sa bude riadiť režimom OTP, teda bude sa vyžadovať predloženie dokladu:
o kompletnej zaočkovanosti,
o testovaní (platnosť: AG test- 48 hodín a PCR test- 72 hodín)
alebo prekonaní (nie staršie ako 180 dní).
 
V prípade, že má o prednášky záujem imobilný človek, vieme mu zabezpečiť prístup na 2.poschodie výťahom. Stačí zavolať na číslo: 0918 792 953.
 
Pripájame podrobný program:
 
Rožňava v premenách času
Konferencia pri  príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave
Štvrtok 21. 10. 2021
Kongresová sála na 2. poschodí Radnice (Námestie baníkov 32, Rožňava)
 
PROGRAM
 
8.30 – 9.00 Prezentácia účastníkov
9.00 Úvodný príhovor primátora
09.10 Rožňava vo svetle archívnych dokumentov (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., Ing. Eva Jergová)
10.00 Cechový život v Rožňave (Mgr. Sylvia Holečková - Banícke múzeum v Rožňave)
10.25 Prestávka
10.40 Kultúrny a spoločenský život Rožňavy v 19. a začiatkom 20. storočia  (Mgr. Valéria Pulenová, PhD.)
11.05 Významné pamiatky Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)
11.30 Diskusia
12.00- 13.00 Obedňajšia prestávka, prehliadka výstavy MLYN 2021
13.30 Výtvarné tradície Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)
13.55 Rehoľný život v Rožňave a pamiatky s ním spojené (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD.)
14.20 Prestávka
14.30 Inter arma silent musae - dôsledky „barbarskej noci“ na historické zariadenie kláštora premonštrátov v Jasove (Mgr. Katarína Nádaská, PhD. – Východoslovenská galéria)
14.55 Záverečná diskusia a ukončenie konferencie
15.30 Rehoľníci včera a dnes - prehliadka  bývalého františkánskeho kláštora – Betliarska 2, Rožňava (Br. Arnold Štefan Eližer OFM)
 
Rozsnyó az idő változásaiban
 
Konferencia Rozsnyó város első írásos említésének 730. évfordulója alkalmából
2021. 10. 21, csütörtök
A történelmi városháza 2. emeleti kongresszusi terme – Bányászok tere 32, Rozsnyó
 
PROGRAM
 
 
8.30 – 9.00 A résztvevők regisztrációja
9.00 A pogármester bevezető beszéde
09.10 Rozsnyó a levéltári dokumentumok tükrében  (Mgr. Silvia Lörinčíková, PhD., Ing. Eva Jergová)
10.00 A céhes élet Rozsnyón  (Mgr. Sylvia Holečková – Rozsnyói Bányászati Múzeum
10.25 Szünet
10.40 Rozsnyó kulturális és társadalmi élete a 19. században és a 20. század elején (Mgr. Valéria Pulenová, PhD.)
11.05 Rozsnyó fontos műemlékei  (Mgr. Edita Kušnierová)
11.30 Vita
12.00- 13.00 Ebédszünet, A Malom Rozsnyó 2021 kiállítás megtekintése
13.30 Výtvarné tradície Rožňavy (Mgr. Edita Kušnierová)
13.55 Rozsnyó szerzetesi /vallási/ élete és az ahhoz kapcsolódó emlékek (Mgr. Silvia  Lörinčíková, PhD.)
14.20 Szünet
14.30 Inter arma silent musae - a "barbár éjszaka" következményei a jászói premontrei kolostor történelmi létesítményére  (Mgr. Katarína Nádaská, PhD. – Kelet-szlovákiai Galéria)
14.55 Vita, a konferencia zárása
15.30 Szerzetesek tegnap és ma - az egykori ferences kolostor megtekintése – Betléri utca 2, Rozsnyó  (Br. Arnold Štefan Eližer OFM)
 
 

© Mesto Rožňava, 7. 10. 2021 Mgr. Lenka Leštáková, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 7.10.2021 14:15 hod.