ETM prebieha každý rok od 16.-22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Témou tohtoročného ETM bolo "Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou" a sloganom "Buďme zdraví, cestujme ekologicky".

Mesto Rožňava sa taktiež zapojilo do projektu ETM v rámci svojich možností a v rámci platných protipandemických opatrení, nakoľko náš okres bol v červených a od 20.9.2021 aj v bordových farbách. Za dodržiavania všetkých opatrení a v režime OTP prebiehali v dňoch 16.-22.9.2021 rôzne podujatia na rôznych miestach.

16.9.2021 hneď prvý deň Slovenský červený kríž Rožňava predviedol ukážky prvej pomoci na Námestí baníkov v Rožňave a taktiež členovia SČK prítomným vysvetľovali dôležitosť pohybu pre zdravie človeka.

16.-22.9.2021 prebehli aktivity v rámci ETM na materskej škole na ulici Ernesta Rótha pod názvom Deň na kolieskach - link: https://www.nasaskolka.eu/europsky-tyzden-mobility/  a materskej škole na ulici Vajanského pod názvom – V zdravom tele zdravý duch. Na tejto materskej škole prebiehali súťaživé hry, pohybové aktivity a prekonávali rôzne prekážky. V jednotlivých triedach prebehla aj edukácia k predmetnej téme. Základná škola akad. Jura Hronca, žiakov tiež zapojila do projektu aktivitami pod názvom Kolobežkujeme zdravo. Pod týmto názvom v škole prebiehali rôzne pohybové aktivity a súťaže - link: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.6036361706439052&type=3

V popoludňajších hodinách dňa 20.9.2021 sa v severnej časti Námestia baníkov zoskupilo niekoľko športových klubov, ktoré prítomným predvádzali ukážky svojich športov a tréningových  cvikov, do ktorých sa mohli zapojiť  aj diváci /  deti resp. dospelí. V projekte sa prezentovali  športové kluby: Taekwondo Hakimi Rožňava, BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava, TJ Elán – judo Rožňava,  MFK Rožňava, TJ Geológ Rožňava, Gemerrunners Rožňava.

Ako finále dňa 22.9.2021 mohli občania aj návštevníci mesta Rožňava v rámci Európskeho týždňa mobility využívať mestskú hromadnú dopravu úplne zadarmo. Linky MHD v ten deň premávali podľa zavedeného dopraveného poriadku, čiže na klasických trasách jednotlivých mestských zastávok s nulovou tarifou.

Zapojením sa do tohto medzinárodného projektu sme aj v našom meste podporili myšlienku trvalo udržateľnej dopravy. Širším využitím hromadnej dopravy, pešej chôdze či cyklistiky je možné znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesto pre život a prácu. Vedenie mesta a Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu má v pláne v budúcnosti aktivity týždňa rozširovať a postupne zapájať do projektu čo najväčší počet obyvateľov, aby sme aj v Rožňave mohli tak ako vo viacerých európskych mestách v blízkej budúcnosti vyhlásiť Deň bez áut.

 

 


© Mesto Rožňava, 24. 9. 2021 Erika Švedová, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.09.2021 17:50 hod.