Výsledky hlasovania obyvateľov mesta Rožňava rozhodli o tom, ktoré projekty dostanú v rámci prvého ročníka Participatívneho rozpočtu zelenú. Z desiatich predložených projektov sa bude realizovať sedem. Vo štvrtok 18. júla sa v priestoroch Mestského úradu konalo stretnutie predkladateľov s členmi výkonného výboru. „V prípravnej a rozhodovacej fáze mali viac práce výkonný výbor a obyvatelia. Teraz v štádiu realizácie budú s tým mať viac starostí predkladatelia. Na stretnutí dostali pokyny, usmernenia a môžu sa pustiť do práce,“ začal koordinátor pre Participatívny rozpočet Dionýz Kemény.
 
V aktuálnom ročníku si mohli predkladatelia vyberať z troch tematických okruhov. V prvom s názvom Verejné priestranstvá uspeli Detské ihrisko (predkladateľka Erika Kereškényiová, 331 hlasov), Verejný defibrilátor (Blažena Tomková, 305 hlasov) a Vstup do Strážnej veže (Vladimír Polóny a Pavol Bradovka, 296 hlasov). V druhom okruhu Životné prostredie sa budú realizovať Parčík pri Aleji (Miroslav Pástor, 247 hlasov) a Voda pre Terasu (Miloslav Kováč, 210 hlasov). V treťom okruhu Mládež, šport, kultúra uspel projekt Street Workout ihrisko (Marián Tóbisz, 269 hlasov) a Bikesharing Rožňava (Scarlett Langová, 166 hlasov).
 
Vzhľadom na to, že v tomto roku sa delilo menej peňazí ako v úvodnom ročníku (30 tis. Eur oproti 50 tis. Eur), tri projekty sa zrejme zrealizovať nebudú. Sú to Rožňavský hashtag (Simona Máziková, 46 hlasov), Swap oblečenia (Henrieta Langová, 80 hlasov) a Gemerský polmaratón (Henrieta Pulenová, 145 hlasov).
 
Organizátori v tomto roku inovovali pravidlá. Projekty podľa výšky nákladov a dĺžky realizácie rozdelili na skupiny. Boli teda veľké (do 5 tis. Eur, do konca roku 2020) a malé (do tisíc Eur, do konca roku 2019) projekty. Skúsenosti z pilotného ročníka totiž ukázali, že na získanie všetkých povolení, či pre komplikácie, ktoré sa vyskytli v priebehu práce, nemusí na realizáciu stačiť jeden rok. „Z tohto dôvodu sme teda ponúkli aj dvojročný cyklus. No aby sme neodradili ľudí zdĺhavosťou a zložitosťou, pripravili sme aj možnosť predložiť malé projekty v hodnote do tisíc Eur,“ vysvetlil Kémeny. Medzi predloženými projektami sa objavili len dva malé. Do realizácie posunuli občania len jeden, ktorým bol Verejný defibrilátor.
 
Pocit sklamania však priniesol záujem, resp. nezáujem obyvateľov mesta o dianie okolo Participatívneho rozpočtu. Na dvoch diskusných fórach sa prakticky zišli len členovia výkonného výboru a predkladatelia. „Vzhľadom na to, že nultý ročník bol úspešný, rozšírili sme témy, očakával som väčší záujem. V tomto smere preto musím naznačiť isté sklamanie,“ uviedol Kémeny. „Ľudia v meste zrejme ešte potrebujú čas na to, aby si uvedomili, že majú možnosť aktívne zasahovať do chodu samosprávy i zmien v meste.“
 
Pri príprave Participatívneho rozpočtu spolupracovalo so samosprávou aj OZ Otvor dvor.
 
V nasledujúcich týždňoch vás postupne bližšie zoznámime so všetkými projektami, ktoré sa budú realizovať.
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 7. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 19.07.2019 16:30 hod.