O Z N A M

 

Primátor mesta Rožňava touto cestou oznamuje, že v súlade s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19 na Mestskom úrade v Rožňave, sa rokovanie

Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 06.05.2021 so začiatkom o 09.00 hod. uskutoční prostredníctvom videokonferencie.

Z uvedeného rokovania sa vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mesta a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta. Obrazovo-zvukový zoznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.

Sledovať rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave môžete naživo https://youtu.be/PJgPQD_ZdtQ.

 

 

 

 


© Mesto Rožňava, 5. 5. 2021, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 5.05.2021 12:31 hod.