Mestské zastupiteľstvo v Rožňave pod číslom uznesenia 150/2017  schválilo vyhlásenie roka 2018 za Rok Kálmána Tichyho. Pri tejto príležitosti bolo Kálmánovi Tichymu dňa 03.02.2018 udelené najvyššie mestské  ocenenie Čestný občan mesta In Memoriam.
 
 

 
Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy
Banícke múzeum v Rožňave
Mesto Rožňava
 
Vás pozývajú na podujatia
 
ROKA KÁLMÁNA TICHYHO
 
 
1.marec – 7. jún 2018 Cyklus prednášok o živote a diele Kálmána Tichyho
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.
Prednášky začínajú o 16.00 hod.
 
1.august 2018 Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Kálmánovi Tichymu
Budova riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova ul. č. 31.
 
13. september 2018  Otvorenie výstavy  „Život a dielo Kálmána Tichyho“
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie Baníkov 25.
Výstava bude otvorená do 22. novembra 2018
 
24. október 2018 Medzinárodná konferencia o živote a diele Kálmána Tichyho
Kongresová sála, II. poschodie radnice, Námestie baníkov 32.
 
24. október 2018 Pietna spomienka a kladenie vencov k  hrobu rodiny Tichyovcov
Mestský cintorín v Rožňave.
 
 
 
 
 
Rozsnyó Testvérvárosaiért Polgári Társulás
Rozsnyói Bányászati Múzeum
Rozsnyói Önkormányzat
 
tisztelettel meghívja
 
A TICHY KÁLMÁN EMLÉKÉV
 
rendezvényeire

 

2018. március 1 – június 7.   Tichy Kálmán élete és munkássága,  előadás-sorozat
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
Előadások 16.00 ó. kezdődnek.
 
2018. augusztus 1. Tichy Kálmán emléktáblájának ünnepélyes leleplezése
Bányászati Múzeum igazgatóságának épülete, Šafárik u. 31
 
2018. szeptember 13. Tichy Kálmán élete és munkássága  -  kiállítás megnyitó
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
 
2018. október 24. Tichy Kálmán élete és munkássága  - nemzetközi konferencia
Városháza kongresszusi terme, 2. emelet,  Bányászok tere 32
 
2018. október 24. Kegyeleti megemlékezés és koszorúzás a Tichy család sírjánál
Városi köztemető

 

 

 

ROK KÁLMÁNA TICHYHO
2 0 1 8
TICHY KÁLMÁN EMLÉKÉV
 
CYKLUS PREDNÁŠOK
 
Život a dielo Kálmána Tichyho
 
1. marec 2018 Kálmán Tichý - osobnosť prednáša Zoltán Beke, miestny historik
 
22. marec 2018 Kálmán Tichý - publicista prednáša Eva Tományová, miestna historička
 
12. apríl 2018 Kálmán Tichý a múzeum prednáša Mgr. Sylvia Holečková Banícke múzeum v Rožňave
 
10. máj 2018 Kálmán Tichý a etnografia prednáša Mgr. Martin Kováč Banícke múzeum v Rožňave
 
31 .máj 2018 Kálmán Tichý v Budapešti prednášateľ z Budapešti
 
7. jún 2018 Kálmán Tichý- maliar a grafik prednáša Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia
 
 
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25
Začiatok prednášok: 16.00 hod.
Organizátori: Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy Banícke múzeum v Rožňave Klub priateľov starej Rožňavy
 
 
 
ROK KÁLMÁNA TICHYHO
2 0 1 8
TICHY KÁLMÁN EMLÉKÉV
 
ELÓA DÁS-SOROZAT
TICHÝ KÁLMÁN ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
 
2018. március 1. Tichý Kálmán élete elóadó: Beke Zoltán, helytorténész
 
2018. március 22. Tichý Kálmán irodalmi munkássága elóadó: Tomány Éva, helytorténész
 
2018. április 12. Tichý Kálmán és a múzeum elóadó: Mgr. Sylvia Holečková Rozsnyói Bányászati Múzeum
 
2018. május 10. Tichý Kálmán és a néprajz elóadó: Mgr. Kovács Márton Rozsnyói Bányászati Múzeum
 
 
2018. június 7.Tichý Kálmán - festómuvész és grafikus elóadó: Mgr. Edita Kušnierová muvészettôrténész

 

 

Rozsnyói Bányászati Múzeum Képzómuvészeti Galériája Bányászoktere 25.

elóadások kezdési idópontja: 16.00 ó.

szervezók: Rozsnyó Testvérvárosaiért Polgári Társulás Rozsnyói Bányászati Múzeum Régi Rozsnyóiak Baráti Kôre

 

 

 
Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy
Banícke múzeum v Rožňave
Mesto Rožňava
 
Vás pozývajú na podujatia
 
ROKA KÁLMÁNA TICHYHO
 
 
1.marec – 7. jún 2018 Cyklus prednášok o živote a diele Kálmána Tichyho
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.
Prednášky začínajú o 16.00 hod.
 
1.august 2018 Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Kálmánovi Tichymu
Budova riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave, Šafárikova ul. č. 31.
 
13. september 2018  Otvorenie výstavy  „Život a dielo Kálmána Tichyho“
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie Baníkov 25.
Výstava bude otvorená do 22. novembra 2018
 
24. október 2018 Medzinárodná konferencia o živote a diele Kálmána Tichyho
Kongresová sála, II. poschodie radnice, Námestie baníkov 32.
 
24. október 2018 Pietna spomienka a kladenie vencov k  hrobu rodiny Tichyovcov
Mestský cintorín v Rožňave.
 
 
 
 
 
Rozsnyó Testvérvárosaiért Polgári Társulás
Rozsnyói Bányászati Múzeum
Rozsnyói Önkormányzat
 
tisztelettel meghívja
 
A TICHY KÁLMÁN EMLÉKÉV
 
rendezvényeire

 

2018. március 1 – június 7.   Tichy Kálmán élete és munkássága,  előadás-sorozat
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
Előadások 16.00 ó. kezdődnek.
 
Bányászati Múzeum igazgatóságának épülete, Šafárik u. 31
 
Bányászati Múzeum Képzőművészeti Galériája, Bányászok tere 25
 
2018. október 24. Tichy Kálmán élete és munkássága  - nemzetközi konferencia
Városháza kongresszusi terme, 2. emelet,  Bányászok tere 32
 
2018. október 24. Kegyeleti megemlékezés és koszorúzás a Tichy család sírjánál
Városi köztemető

 

 

 

 

 
 

© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 
Publikované: 4.10.2018 09:21 hod.