Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy

Rímskokatolícka fara – objekt s barokovou figurálnou nástennou maľbou

Budova fary s výraznými znakmi gotiky zo začiatku 15. storočia je situovaná na Betliarskej ulici. Gotika bola potvrdená vo všetkých častiach objektu, vzácne sú klenby prízemia. Klasicistická prestavba objektu sa uskutočnila koncom 18. storočia. Na hlavnej fasáde smerom na historické námestie, na poliach medzi oknami, bola v 80. rokoch 20. storočia odkrytá baroková figurálna nástenná maľba z druhej polovice 18. storočia, ktorá zobrazuje Pannu Máriu – kráľovnú Uhorska, torzo archanjela sv. Michala, Krista a Samaritánku.

Z hľadiska historicko-architektonického je objekt mimoriadne vzácny. Ako jediný v Rožňave zachováva gotické klenby vo väčšom rozsahu. Vzácne sú aj prvky umeleckého remesla – schodisko, zábradlie a mreže.

Objekt dodnes slúži svojmu pôvodnému účelu.

 

Zdroj: Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

                                                                     

  Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 1.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 11.01.2022 11:00 hod.