Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova

 20.09.2022
Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova
MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Č.j.: MsÚ/RV-3131/2022-40107-VYST-An

V Rožňave 08. 09. 2022
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
S T A V E B N É    P O V O L E N I E
 
pdf icon Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Šafárikova Stiahnuť
(PDF, 883 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 6. 9. 2022 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave