Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Krásnohorská - Kozmonautov

 02.04.2024
Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Krásnohorská - Kozmonautov

MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


Č.j.: MsÚ/RV-525/2024-9143-VYST-An
V Rožňave 20. 03. 2024
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE
 
pdf icon VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Krásnohorská - Kozmonautov
(PDF, 775 kB)

 

 

 


© Mesto Rožňava, 2. 4. 2024 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave