OZNÁMENIE

Informácia o dopravných obmedzeniach vyplývajúcich z realizácie stavby „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“, stavebný objekt „B – Šafárikova ulica, SO 01.2 Chodník – západ“

Mesto Rožňava bude realizovať rekonštrukciu ľavostranného chodníka na ulici Šafárikova, v úseku od obchodného domu Kocka po Námestie baníkov. Rekonštrukcia tohto úseku je súčasťou celkového projektu rekonštrukcie širšieho historického centra Rožňavy, z ktorého už bola veľká časť v predchádzajúcich rokoch zrealizovaná (rekonštrukcia Námestia baníkov). Stavebné povolenie na stavbu „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie 3. 2. 2009 a nadobudlo právoplatnosť dňa 19. 3. 2009. Chodník na Šafárikovej ulici je jedným z najčastejšie využívaných, či už občanmi nášho mesta alebo návštevníkmi. Jeho technický stav je nevyhovujúci a preto nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu.

Stavebné práce, ktoré okrem výmeny povrchových vrstiev zahŕňajú aj výmenu vodovodných potrubí, výmenu elektroinštalácií a osvetlenia, sú naplánované od 25. 7. 2022. Počas realizácie stavebných prác je v predmetnom úseku naplánovaná čiastočná a úplná dopravná uzávierka nasledovne:

  1. Etapa – úsek od ulice Kósu-Schoppera po Námestie baníkov

Úplná uzávierka – nepretržite 24 hodín denne (pondelok – nedeľa) počas celej doby realizácie stavby „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“, stavebný objekt „B – Šafárikova ulica, SO 01.2 Chodník – západ“

Obchádzková trasa je navrhnutá po uliciach Kósu-Schoppera – Akademika Hronca – Betliarska – Námestie baníkov

 

  1. Etapa – úsek od ulice Košická po ulicu Kósu-Schoppera

Úplná uzávierka – denne (pondelok – nedeľa) v čase najskôr od 08:00 hod. najneskôr do 16:00 hod. počas práce s ťažkými mechanizmami a ťažkými materiálmi v rámci realizácie stavby „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“, stavebný objekt „B – Šafárikova ulica, SO 01.2 Chodník – západ“

Čiastočná uzávierka - denne (pondelok – nedeľa) mimo času trvania úplnej uzávierky, dôjde len k čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky v oblasti pracoviska

Obchádzková trasa je navrhnutá po uliciach Košická – Štítnická – Janka Kráľa – Akademika Hronca – Betliarska – Námestie baníkov

 

V prípade otázok prosím kontaktujte projektovú manažérku Ing. Evu Valentíkovú na telefónnom čísle 0905 841 032, alebo Ing. Alicu Kolesárová, Phd. na telefónnom čísle 0908 337 190.

Za zhovievavosť a trpezlivosť vám vopred ďakujeme.

 

 


© Mesto Rožňava, 25. 7.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta
Publikované: 25.07.2022 13:32 hod.