Menšie obecné služby mesta Rožňava

realizácia Národného projektu 21/43/054/582
v podmienkach mesta Rožňava

 

Rajón 4

 

Zoznam ulíc:

  • K.Schoppera, Lipová
  • Nám. 1. mája, Alej A. Kissa, Veľký park
  • Cyrila - Metoda, Akad. Hronca,
  • Tlačiarenská, Betliarska, Pod Kalváriou
  • Tichá,
  • Špitálska, Kvetná, Zelený strom
  • celotýždenná údržba námestia

 

Harmonogram aktivít

 

Plán činnosti MOS

Čistenie a upratovanie mesta – čistenie parkovísk Zakarpatská ul., garážová dedina V. pole, kríky pri chodníku od VÚB k MsÚ, Kalvária, Pamätník J.P. II., zber štrku – námestie, Košická, Štítnická ul., Betliarska

 

 

 
 
  Rozpis (PDF, 447 kB)
 

Kontakt pre pripomienky a návrhy:

  • hl. koordinátor MOS - Mgr. Juliana Tokarčíková:  0918 792 933
  • poverený zamestnanec MsÚ - Mgr. Martin Mikolaj: 0917 977 030, 7773 247


 
  Záverečná správa (PDF, 350 kB)

Mgr. J. Tokarčíková
koordinátorka MOS
 
  Štruktúra MOS a projekty MSÚ Rožňava (PDF, 222 kB)
 

© Mesto Rožňava, 2022 Mgr. Martin Mikolaj, Odbor všeobecnej a vnútornej správy

Publikované: 16.06.2015 09:05 hod.