Menšie obecné služby mesta Rožňava

realizácia Národného projektu 18/43/052/21 zo dňa 25.05.2018
v podmienkach mesta Rožňava

 

Rajón 4

 

Zoznam ulíc:

  • K.Schoppera, Lipová
  • Nám. 1. mája, Alej A. Kissa, Veľký park
  • Cyrila - Metoda, Akad. Hronca,
  • Tlačiarenská, Betliarska, Pod Kalváriou
  • Tichá,
  • Špitálska, Kvetná, Zelený strom
  • celotýždenná údržba námestia

 

Harmonogram aktivít

 

Plán činnosti MOS na 8. týždeň:

Čistenie a upratovanie mesta – Kalvária, Betliarska cesta, rigoly Fábryho, Edelényska 1-3, čistenie od samonáletov Edelényska 28-30, hrabanie lístia -  súd, zdravotné stredisko Nám. 1.mája. 

 

 
 
  Rozpis (PDF, 427 kB)
 

Kontakt pre pripomienky a návrhy:

  • hl. koordinátor MOS - Mgr. Juliana Tokarčíková:  0918 792 933
  • poverený zamestnanec MsÚ - Mgr. Martin Mikolaj: 0917 977 030, 7773 247


 
  Záverečná správa (PDF, 1,21 MB)

Mgr. J. Tokarčíková
koordinátorka MOS
 
  Štruktúra MOS a projekty MSÚ Rožňava (PDF, 199 kB)
 

© Mesto Rožňava, 2020 Mgr. Martin Mikolaj, Odbor všeobecnej a vnútornej správy

Publikované: 16.06.2015 09:05 hod.