Raj na Zlatej je projekt , ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Dm drogeriemarkt a OZ Živica, ktorí ho podporili sumou 1600 eur. Zameraný je predovšetkým ekologicky, my sme však riešili prvky projektu tak aby mali aj výchovný a vzdelávací charakter. Teda všetko čo sme vytvorili si vyžaduje starostlivosť a budeme ich využívať aj na vyučovaní.

Podarilo sa nám vytvoriť dažďovú záhradu, ktorej významom je zachytávanie prebytočnej dažďovej vody v danom mieste a tým sú vyživované vlhkomilné rastliny, ktoré sú v nej vysadené. Na zachytávanie dažďovej vody sme osadili aj nádrž , ktorá bude využívaná na polievanie vysadených rastlín.

Pozostatky skleníkov sme premenili na bylinkové záhrady v ktorých našli svoje miesto levandule, rozmarín, šalvia, medovka , mäta a iné. Z týchto bylín si budeme v rámci vyučovania pripravovať rôzne nápoje a budeme sa starať aj o ich údržbu.

Živý plot sme vysadili z Hlohyne Šarlátovej , ktorá je celoročne zelená , svojimi kvetmi priťahuje opeľovače a plodom sú bobuľky, ktoré sa stávajú potravou pre vtáctvo.

Hmyzí hotel má prilákať návštevníkov zo živočíšnej ríše,  staré pneumatiky dostali svoju druhú šancu ako kvetináče pre kvitnúce rastliny. Vysadili sme množstvo medonosných rastlín, ktoré majú podporiť biodiverzitu v školskom areály.

Chceme sa poďakovať  kolegom zo ZŠ Zlatá 2 , ale aj rodičom a žiakom ,ktorí sa dobrovoľne zapojili do prác na projekte.

Navyše sa nám podarilo vytvoriť  aj outdoorovú triedu a ihrisko z recyklovaných pneumatík.

Spoločným cieľom je zveľaďovanie  areálu v ktorom trávime väčšinu svojho času a trávime ho tu radi!!!

 

 

 


© Mesto Rožňava, 30. 10.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 30.10.2020 09:39 hod.