Dňa 1.marca 2018 o 16.00 hod. sa uskutočnila prvá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestoroch Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Zúčastnených privítal a celý cyklus prednášok otvoril predseda Občianskeho združenia Pre partnerské mestá Rožňavy Ing. František Kardoš. Prednášku Zoltána Bekeho pod názvom Osobnosť Kálmána Tichyho si prišlo vypočuť mnoho záujemcov. Odznela v maďarskom jazyku, tlmočila do slovenského jazyka Eva Tományová. Prednášajúci, ale aj obyvatelia mesta, priniesli ukážky predmetov aj výtvarných diel signovaných Kálmánom Tichym. Prednáška bola veľmi pútavá a podala prierez ťažkou životnou dráhou umelca. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s podujatím a tešia sa na ďalšiu prednášku, ktorá bude 22. marca 2018 o 16.00 hod. pod názvom Kálmán Tichy – publicista.

 

 

Mgr. Eva Lázárová

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 10. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 4.10.2018 08:13 hod.