Občania nášho mesta mali možnosť priamo sa zapojiť prostredníctvom občianskych projektov do rozhodovacieho procesu prerozdelenia finančných prostriedkov do výšky 50 000 eur na rok 2018, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom v rozpočte mesta v časti participatívny rozpočet. Spolu sme dostali 15 občianskych projektov. Boli zadelené do 7 skupín podľa zamerania nasledovne:

  • Skupina 1 – zameranie: Cyklo – Moto
  • Skupina 2 – zameranie: Edukačné aktivity
  • Skupina 3 – zameranie: Ihriská
  • Skupina 4- zameranie: Lokalita rieky Slaná (zmena lokality na Detské dopravné ihrisko)
  • Skupina 5 zameranie: Okolie bytových domov
  • Skupina 6 zameranie: Revitalizácia zelene
  • Skupina 7 zameranie: Veľký park

 

pdf icon Podrobná špecifikácia a rozdelenie projektov do jednotlivých skupín spolu s rozhodnutím výkonného výboru
(PDF, 165 kB

 

Kontrolu a hodnotenie občianskych projektov previedli členovia  výkonného výboru na základe § 8   Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018 a na základe Zásad participatívneho rozpočtu. Na verejné občianske hlasovanie nebol odporučený projekt skupiny 1.1 so zameraním na motoristickú turistiku z týchto dôvodov: Projekt je v rozpore so zákonom  274/2009 o poľovníctve, zákonom 326/2005 o lesoch, MZ v minulosti nedalo súhlas k takejto aktivite,  navrhovateľ nesplnil podmienky v súlade so Zásadami PR §4 ods.2 a so Štatútom PR §7 ods.2, §7 ods.5, projekt nie je kompletný. Ostatných 14 projektov splnilo všetky podmienky v súlade so Zásadami a Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava a tieto projekty boli členmi výkonného výboru odporučené na verejné hlasovanie.
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 4. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 17.04.2018 18:54 hod.