Investor stavby:   Mesto Rožňava
Dodávateľ stavby:   Inžinierske stavby a. s. Košice
Celkové náklady stavby:   38 230,98 € s DPH
Zmluva o dielo:   č. 208/2012 zo dňa 29. 03. 2012
Stavenisko odovzdané:   07. 05. 2012
Termín ukončenia stavby:   31. 07. 2012
Financovanie stavby:   z vlastných zdrojov mesta Rožňava
Stavba ukončená:   27. 07. 2012
Stavebný dozor:   ER-STAVING s. r. o.

Stavba bola ukončená a odovzdaná mestu zápisničným protokolom zo dňa 22. 08. 2012. V týchto dňoch sa vyhotovuje geometrický plán na porealizačné zameranie stavby ku kolaudácii.


 


© Mesto Rožňava, 2012, Ing. Ladislav Farkaš - Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad Rožňava
Publikované: hod.