Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Prehlásenie o prístupnosti

Internetová stránka mesta spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 55/2014 Z. z.] v účinnosti od 4. Marca 2014.