VÝZVA PRE OBČANOV MESTA ROŽŇAVA, FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
NA ÚZEMÍ MESTA ROŽŇAVA
 

Mesto Rožňava vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, aby sa zúčastnili na tvorbe rozpočtu mesta na rok 2019 - 2021.

Námety, návrhy a požiadavky  môžete predložiť písomne alebo ústne podľa zverejneného schváleného rozpočtového harmonogramu do konca augusta 2018 na mailovej adrese: klara.leskovjanska@roznava.sk alebo osobne u Ing. Leskovjanskej K. na IV. poschodí, č. dverí 405.

 

pdf icon
Rozpočtový harmonogram na tvorbu rozpočtu na roky
2019 - 2021
(PDF, 98 kB

 


© Mesto Rožňava, 10. 7. 2018, Ing. Klára Leskovjanská -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 10.07.2018 14:51 hod.