Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o určovaní vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP
(PDF, 133 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
7. 6. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
16. 6. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI
(PDF, 782 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 6. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 6. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o o určovaní vyhradených parkovacích miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP
(PDF, 445 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 6. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 6. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 383 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
7. 6. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
16. 6. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2019, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava