Podujatie sa začalo na Námestí baníkov v Rožňave, kde ho otvoril predseda OO JDS Ladislav Fabián. Trasa turistického prechodu viedla z Rožňavy na Kalváriu. Po prehliadke kaplnky sa seniori podľa vlastného výberu vydali na prechod hrebeňa Troch vrchov alebo traverzom hrebeňa Troch vrchov na lúky nad Čučmou. Tam sa obe skupiny stretli a spoločne pokračovali do Betliara. Ďalšia skupina seniorov sa venovala prehliadke okolia kaštieľa v Betliari.

Miestna organizácia JDS v Betliari pripravila na ihrisku výborný guláš pre účastníkov seniorskej turistiky. Za pekného slnečného počasia sa podujatia zúčastnilo 150 seniorov z okresu Rožňava. Informoval Martin Markušovský.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 31. 10. 2019 Peter Podolinský, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 31.10.2019 18:17 hod.