Vážení spoluobčania,

prihováram sa k vám tento sviatočný deň trochu netradičným spôsobom, avšak má to svoje opodstatnenie. Slová, ktoré mali dnes zaznieť na rožňavskom námestí, sa k vám dostávajú tak ako v súčasnosti veľa vecí elektronickou cestou. Pandémia, proti ktorej spoločne bojujeme, ochromila nielen našu spoločnosť, ale má celosvetový dosah. Nariadené protipandemické opatrenia musíme dodržiavať všetci. Nakoľko sa chcem k vám ako občanom a rodákom napriek všetkému prihovoriť, zvolil som si túto formu.

Dnešný štátny sviatok je v kalendári vyznačený ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Mnohí z vás ho vnímajú len ako sviatok pripomínajúci Nežnú revolúciu v roku 1989, ale prednovembrový dátum 17. 11. sa oslavoval ako Medzinárodný deň študentstva. Pravdepodobne každý pocítil zvláštnu ľudskú hodnotu historických výročí oboch novembrov — 1939 a 1989, pretože sa netýkali inštitúcií, ale mladých ľudí, ktorí bolo ochotní preferovať ideály nad svoje osobné a kariérne záujmy. Možno si málokto uvedomuje, že prevratový 17. november 1989 bol vlastne spomienkou na november 1939, kedy v Prahe do ulíc vyšli stovky študentov. Pochodom cez mesto sa chceli dôstojne rozlúčiť so študentom medicíny Univerzity Karlovej Janom Opletalom, ktorý podľahol zraneniam utrpeným pri násilnom potlačení demonštrácie v spojitosti s oslavami vzniku Československa koncom októbra 1939. Tento pochod sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacistickej okupácii. Deviatich vodcov protestnej akcie popravili, viac ako 1 200 študentov deportovali do koncentračných táborov, z ktorých sa mnohí už nevrátili. V noci zo 16. na 17. novembra zavreli všetky vysoké školy vo vtedajšom Protektoráte Čechy a Morava. O dva roky na to, v Londýne vyhlásili 17. november ako Medzinárodný deň študentstva.

Tak ako v roku 1939, rovnako aj v roku 1989, študenti zohrali významnú dejinnú úlohu. Ich počin po postupnom pripojení sa všetkých vrstiev spoločnosti, nakoniec viedol ku koncu totalitnej éry vtedajšej Československej socialistickej republiky. Päťdesiatročné prepojenie týchto dvoch dátumov vynieslo 17. november na piedestál hodný označenia Štátny sviatok.

Dnes, aj keď skromne, kladiem veniec na pamätnú tabuľu a v duchu ticho ďakujem študentom, mladým ľuďom, ktorým nikdy nechýbala odvaha, a preto boli vždy považovaní za hybnú silu národa. Verím že zdravý rozum a zákonnosť každého nášho ďalšieho postupu, nakoniec „vybojuje” pokojnejšie časy na rozvoj nášho krásneho mesta.

 

primátor mesta Michal Domik


© Mesto Rožňava, 17.  11. 2020 Peter Podolinsky, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.11.2020 16:36 hod.