Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 16. novembra 2018 v čase od 07:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Gemerská

 
žiarovka  č. d. 562
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 16. novembra 2018 v čase od 07:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krátka
 
žiarovka  č. d. 745
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

  dňa 16. novembra 2018 v čase od 07:30 - 14:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 154, 156, 574
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 16. 11.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

Publikované: 16.11.2018 07:55 hod.