Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že

 

dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Hviezdoslavová

 
žiarovka  č. d. 5, 13, 15, 17, 19
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa
 
žiarovka  č. d. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 159/4
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kósu-Shoppera

 
žiarovka  č. d. 13
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 8, 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mierová

 
žiarovka  č. d. 1 -9, 82, 87, 3297
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická
 
žiarovka  č. d. 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 909
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Zlatá
 
žiarovka  č. d. 0, 1 - 4, 6 - 9, 11, 13, 15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 2. októbra 2019 v čase od 7:00 - 11:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Garážová cesta
 
žiarovka  č. d. 207 - 407, 2086, 3089 - 3292
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Hviezdoslavová

 
žiarovka  č. d. 5, 13, 15, 17, 19
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Janka Kráľa
 
žiarovka  č. d. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 159/4
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Kósu-Shoppera

 
žiarovka  č. d. 13
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Letná

 
žiarovka  č. d. 2, 4, 8, 10
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Mierová

 
žiarovka  č. d. 1 -9, 82, 87, 3297
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 

dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnická
 
žiarovka  č. d. 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 909
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Zlatá
 
žiarovka  č. d. 0, 1 - 4, 6 - 9, 11, 13, 15
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 7. októbra 2019 v čase od 6:30 - 17:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Garážová cesta
 
žiarovka  č. d. 207 - 407, 2086, 3089 - 3292
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 10. 9.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 10.09.2019 08:46 hod.