Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 15. októbra 2018 v čase od 07:40 - 18:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 182 - 4, 3 - 1, 214 - 205, 183 - 192, 199 - 196, 200 - 204, 128 - 117, 131 - 249
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 dňa 19. októbra 2018 v čase od 07:20 - 17:10 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Betliarska
 
žiarovka  č. d. 411, 415, 463, 477, 1008, 1019, 1025, 1205, 3814, 3845, 3877, 3904, 3916, 3933, 2681/10, 5681/59a
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 19. októbra 2018 v čase od 07:20 - 17:10 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Tichá

 
žiarovka  č. d. 3916, 1206
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 3. 10.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 

Publikované: 3.10.2018 13:01 hod.