Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Gemerská

 
žiarovka  č. d. 562, 604
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Krátka
 
žiarovka  č. d. 745
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Strelnica

 
žiarovka  č. d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 26, 30
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Šafárikova

 
žiarovka  č. d. 124, 138, 142, 144, 146, 154, 156, 174, 465, 574, 116A, 2221/22, 3000, 3001, 3002, 3003, 3005, 3006, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3706, 3740, 4071
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

 dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Štítnicka

 
žiarovka  č. d. 19, 21, 29, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 258, 1715, 2086, 2161, 2269, 1715/1, 2131/10, 2161/71, 3006, 3007, 3008, 3000/1, 3001/1
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 

dňa 12. decembra 2018 v čase od 07:10 - 15:00 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - ul. Železničná

 
žiarovka  č. d. 1 - 13
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
   
 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 5. 9.  2018  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 22.11.2018 07:41 hod.