Na základe oznámenia

Východoslovenskej distribučnej, a.s. oznamujeme občanom, že
 

 dňa 31. januára 2019 v čase od 11:00 - 14:30 hod.

dôjde v nasledovnej lokalite v meste Rožňava - Nadabula

 
žiarovka  č. d. 11 - 115, 133 - 175, 216, 220, 227, 247, 901
 

k prerušovaniu distribúcie elektriny

 
 
 
 
 

 © Mesto Rožňava, 10. 1.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 10.01.2019 07:19 hod.